Instandhouding waterkeringen

header foto

Welkom op de PIW3.0-website

Welkom op de website van het Programma Professionaliseren Instandhouding Waterkeringen 3.0 (PIW3.0). Een samenwerkingsprogramma van STOWA en Rijkswaterstaat – Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS WVL).

De ambitie van PIW3.0 is de keringbeheerder te ondersteunen om in 2023 'Aantoonbaar In Control' te zijn. Het programma maakt (nieuwe) kennis praktisch toepasbaar voor het inspecteren, beheren en onderhouden van de waterkeringen. De dijkinspecteur/objectbeheerder is dan ook de primaire doelgroep van het programma.

Aantoonbaar in control - Een ambitie die sterke raakvlakken heeft met de Zorgplicht primaire waterkeringen. De verplichting die waterschappen hebben om aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) inzichtelijk te maken dat de beheerder aan de wettelijke taken rondom beheer en onderhoud voldoet. PIW3.0 helpt de beheerder bij een aantal van de 12 zorgplicht-onderdelen, met een primaire focus op inspectie, beheer en onderhoud. Ook calamiteiten, informatievoorziening en vergunningverlening en handhaving komen aan bod binnen het programma.

Aanmelden nieuwsbrief