Instandhouding waterkeringen

PIW3.0 - Nieuwsbrief 2021-01 2 juli 2021

Meld je nu aan voor de Kennisdag Instandhouding Waterkeringen!

Na een jaar lang digitaal ontmoeten, ziet het ernaar uit dat we elkaar tijdens de 18e Kennisdag echt in de ogen kunnen kijken en er geen scherm meer tussen zit. Een handdruk lukt misschien nog niet, maar inmiddels hebben velen dat vervangen door een elleboog groet. Kort en goed: we hopen u op 16 september weer in het echt te mogen verwelkomen. Het thema van dit jaar is ‘Een goede dijk eist kwaliteit'. Let op: dit keer niet in Burgers' Zoo, maar in Fort Voordorop, Groenekan. Ook vindt op 16 september geen bedrijvemarkt plaats tijdens de Kennisdag Instandhouding Waterkeringen. 

Jij bent er toch ook bij? Bekijk het programma (.pdf) of meld je direct aan via de STOWA website.

20210701 Artikel 5 - Fort Voordorp // artikel_5_-_fort_voordorp.jpg (35 K)


Droogte en Grasbekleding - sterkte, robuuste vegetatie en droogte als faalmechanisme

Voor het tweede jaar op rij is de Kennisdag Inspectie Waterkeringen online en op verschillende data gepland. Vijf interactieve online workshops luiden de Kennisdag in. Drie van deze workshops horen bij het thema Grasbekleding, georganiseerd door Peter Boone. Hij is beleidsmedewerker bij Waterschap Vallei en Veluwe en sinds vorig jaar grasregisseur bij STOWA.

Droogte en grasbekleding

Omdat 2018, 2019 en 2020 hele droge jaren waren, is gekozen voor drie workshops passend bij het thema Droogte en grasbekleding. De onderwerpen bij dit thema zijn Sterkte, Robuuste vegetatie en Droogte als faalmechanisme. In gesprek met Peter Boone nemen we deze workshops en de laatste ontwikkelingen op het gebied van grasbekleding door.

Workshop 1 - Sterkte

Tijdens de eerste workshop op 15 april stonden vragen centraal als Hoe staat het met de sterkte van grasbekleding en hoe zorg je dat jouw grasbekleding stevig en gezond blijft? Dijkbeheerders gaven als razende reporters meer uitleg over soortenrijke grasmatten. En de deelnemers keken live mee hoe verschillende plaggen werden gestoken op de dijk en konden in een Q&A vragen stellen aan deskundigen André van Hoven van Deltares en Cyril Lybrand van EurECO Advies.

20210702 Artikel 1 - Biodiversiteit en dijk grasbekleding // artikel_1_-_biodiversiteit_en_dijk_grasbekleding.jpg (53 K)

Biodiversiteit 

Over de grootste leerpunten van deze workshop hoeft Peter niet lang na te denken. “De belangrijkste conclusie uit de eerste workshop is dat de wortels van de verschillende planten een heel gelaagd netwerk vormen. Gesloten grasmatten zijn daarom heel sterk en heel goed bestand tegen golfoverslag, golven en stroming.” zegt Peter.

Workshop 2 - Robuuste vegetatie

De tweede workshop op 17 juni belichtte de vegetatieve kant. Hoe maak je en houd je een robuuste grasbekleding die goed bestand is tegen extreme omstandigheden zoals droogte, hitte of heel veel neerslag? De vegetatieontwikkeling speelt hierbij een belangrijke rol, waarbij de relatie tussen de toplaag en de vegetatietypen, biodiversiteit en bestendigheid zijn meegenomen. Bart Vonk, Rijkwaterstaat, was de host van de workshop en Peter ging in gesprek met verschillende vakgenoten, Bart Willers van de Ploegdriever, Wilco van Haren van Waterschap Rivierenland, en Cyril Lybrand.

20210702 Artikel 1 Biodiversiteit Grasbekleding 2 // artikel_1_-_biodoversiteit_-_grasbekleding_2.jpg (12 K)
Biodiversiteit in de grasbekleding 

Wat Peter is bijgebleven van deze workshop: “Biodiversiteit in Nederland heeft echt aandacht nodig. Die staat erg onder druk en daar kunnen we als dijkbeheerders goed bij helpen. We hebben lange linten van dijken in beheer waarvan we de toplaag kunnen beïnvloeden. En bij de aanleg van nieuwe dijken, kun je bepalen hoe je de toplaag aanbrengt. Daar kunnen we keuzes in maken.”

Workshop 3 - Droogte als faalmechanisme

De laatste workshop gaat over bodemprocessen en scheurvorming bij droogte. Tot nu toe traden scheuren op in de zomer en gingen ze in het najaar weer dicht. Maar met name in de afgelopen zomers bleken er diepe scheuren te ontstaan, die niet altijd verdwenen. De vraag is hoe diep scheuren gaan, of je er iets aan kunt doen en in hoeverre de dijk herstelt.

20210702 Artikel 1 Droogte // artikel_1_-_droogte_en_scheurvorming.jpg (88 K)
Droogte en scheurvorming

Workshop drie over droogte als faalmechanisme moet nog plaatsvinden op 2 september. Peter kijkt ernaar uit: “Dit is super interessant, een nieuw aspect van grasbekleding en klimaat. Ik ben heel nieuwsgierig wat we gaan leren over droogte en scheurvorming en hoe erg scheurvorming is. Levert een scheur echt grote risico's op die we onvoldoende in beeld hebben of valt het mee? En is er wat aan te doen? Daar ben ik benieuwd naar.”

Workshops succesvol

De workshops zijn succesvol. Peter: “We wilden de online sessies interactief maken en ook de praktijk laten zien. Daarom hadden we zowel theorie in de workshop als een stuk praktijk met deskundigen die live inschakelden vanaf de dijk. Ons bereik is groot. Mensen kunnen makkelijker even tijd maken voor een online sessie. Voor de kennisdeling deden de workshops het ook goed. Deelnemers hoorden over de laatste ontwikkelingen en wisselden kennis met elkaar uit in de chat. Dat was heel nuttig.”

Gras op Zand

Als grasregisseur is Peter goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van grasbekleding, zoals de onderzoeksprogramma’s Gras op Zand en Future Dikes. Die laatste moet nog starten, maar de proeven van Gras op Zand zijn momenteel in uitvoering. Ook resultaten uit ander onderzoek, zoals Polder2C’s in de Hedwige-Prosperpolder en onderzoek aan de Waddenzeedijken, volgt hij op de voet. Peter vertelt dat de laatste inzichten die uit proeven zijn gekomen voor veel beheerders nieuw zijn. “De eerste resultaten zijn nog niet wetenschappelijk onderbouwd. We kunnen nog geen eindconclusie trekken, maar alles wijst erop dat gras heel sterk is.”, aldus Peter.

Grasregisseur

Inmiddels is Peter al bijna anderhalf jaar grasregisseur, waarin er mooie stappen zijn gezet, ondanks corona. “Er gaat niets boven met een groep op de dijk staan en met elkaar netwerken, maar we hebben wel een goede vorm gevonden van de kennisdagen. We bereiken veel mensen, het is heel laagdrempelig en deelnemers doen ook actief mee. Wat ik nog hoop voor dit jaar is dat de Kennisdag op 16 september live kan doorgaan en dat alle facetten van dijkbeheer aan bod komen. En wat we doen na corona? Misschien blijven we deze vorm ook wel aanbieden naast de live kennisdag.” zegt Peter.

20210702 Artikel 1 Peter // artikel_1_-_peter_boone_.jpg (114 K)

Peter Boone, de Grasregisseur 

Benieuwd naar meer?

Kijk de opnames van de workshops terug of meld je aan via de website van STOWA. 

Kijk Workshop 1 – Grasbekleding: Sterkte terug

Kijk Workshop 2 – Grasbekleding: Robuuste vegetatie terug

Meld je aan voor Workhop 3 – Grasbekleding: Droogte als faalmechanisme


 

Aan de slag met NEN 2767 - Dijkinspecties

“Er is veel energie en enthousiasme bij de experts die al met de NEN 2767 (norm voor conditiemeting) werken. Laten we die gebruiken om stappen te maken.”, zegt Oscar van Dam. Op 12 mei was de Workshop Aan de slag met NEN 2767 - dijkinspecties. Oscar, objectbeheerder waterkeringen van het Hoogheemraadschap van Delfland en adviseur voor STOWA, is betrokken bij de organisatie van de workshop en blikt terug op deze dag.

Tijdens de Workshop kwamen een aantal onderwerpen en voorbeelden uit de praktijk aan bod. Oscar belicht kort de belangrijkste punten die hij tijdens de Workshop heeft opgedaan.

Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam heeft aangetoond wat de directe meerwaarde is van gestructureerd inspecteren en hoe de informatie vertaald wordt naar onderhoudsacties. De gemeente heeft nu inzicht in de kwaliteit van het areaal en een prognose gemaakt van noodzakelijk onderhoud en de kosten. Oscar: “De NEN 2767 als inspectie-instrument geeft de mogelijkheid om zeer verschillende type objecten, elementen of bouwdelen onderling met elkaar te kunnen vergelijken en op basis van die uitkomst de onderhoudsacties te prioriteren over het gehele areaal”.

Praktijk op de dijk

Het toepassen van de werkwijze van de NEN 2767 vraagt om opleiding en training. Oscar: ”Het waarnemen van gebreken aan dijken is hetzelfde. De stappen die je moet nemen voor het toepassen van de norm zijn duidelijk, maar inspecteurs hebben kennis nodig hoe ze de waarnemingen moeten vastleggen binnen de norm. Hulpmiddelen, zoals een inspectie-applicatie kunnen daarbij helpen. Wat ik ook gemerkt heb, is dat de discussies over het beoordelen van een schadebeeld blijven, of je nu Digigids gebruikt of NEN 2767.”

20210702 - Artikel 2 Droogteinspctie de Lier Oscar van Dam // artikel_2_-_droogteinspectie_de_lier_oscar_van_dam.jpg (139 K)
Oscar van Dam tijdens een droogte-inspectie 

Lessen van de Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Wat Oscar heeft meegenomen uit de lessen van HHNK: “Voor het decomponeren van dijken conform de NEN 2767 moet je eerst intern goede afspraken maken.  Wat noemen we een beheerobject? Welke elementen en bouwdelen gaan we gebruiken? Alleen dan kan je een goede uitwerking maken die door iedereen op dezelfde manier wordt gebruikt en begrepen. En natuurlijk moet je de tijd nemen en capaciteit hebben om de uitwerking in GIS-vorm (Geografisch Informatiesysteem) te gieten.”

Handreiking NEN 2767

Tijdens de workshop werd de Handreiking NEN 2767 overhandigd. Elke organisatie die met de NEN 2767 wil gaan werken kan de handreiking als naslagwerk gebruiken om inzicht te krijgen in de methode om de praktische vertaalslag te maken. In de handreiking vind je ook de verschillen en overeenkomsten met de Digigids om een soepele overgang tussen de 2 methodes mogelijk te maken. Oscar legt uit: “De NEN 2767 bestaat al een tijdje. Er was al een uitwerking voor de beheerobjecten dijk, dam en duingebied, maar die was op onderdelen incompleet en de kennis die was opgedaan in de Digigids ontbrak. Een update van de database van deze beheerobjecten was dus nodig. Dat hebben we met een expertgroep uitgewerkt en het resultaat in de handreiking opgeschreven.”

NEN 2767 in ontwikkeling

Oscar ziet nog mooie ontwikkelkansen op het gebied van NEN 2767. “Er is veel energie en enthousiasme bij de experts die al met de NEN 2767 werken, maar ik zie ook dat er nog veel is uit te zoeken. Het uitwerken van de norm is stap één. Het toepassen en gebruiken is de volgende. We hebben veel meer praktijkervaringen nodig om alle vragen te beantwoorden en van te leren. Welke gegevens gebruik je voor het decomponeren en hoe zet je ze in met een Onderhoud beheersysteem (OBS). Wat heb je nodig als je inspecteert zonder vooraf de beschikking te hebben over de decompositie van je dijk? En hoe ga je verder als je alle inspectiedata hebt? Dat is een zoektocht van elk waterschap. Daar wil ik generieke handvatten voor ontwikkelen, zodat alle waterschappen op dezelfde manier kunnen werken, waarbij we uiteraard rekening houden met lokale verschillen. Het blijft immers mensenwerk en geen dijk is hetzelfde.”

20210702 - Artikel 2 Oscar v Dam met Frank // artikel_2_-_oscar_v_dam_met_frank.jpg (28 K)
Oscar en zijn collega Frank tijdens een inspectie 

Tips voor NEN 2767 methodiek

Welke tips Oscar heeft  voor wie nog aan de slag gaat met NEN 2767 en de methodiek?

Oscar: “Formeer een projectteam van dijkbeheerders, inspecteurs en gegevensbeheerders en bepaal vooraf welke uitgangspunten je wilt toepassen. Probeer eerst iets uit in een klein gebied, voordat je het opschaalt. Bevraag collega waterschappen die al verder zijn. En zorg uiteindelijk voor goede opleiding en training en hulpmiddelen, zoals de inspectie-app. En uiteraard: evalueer met elkaar en stel bij waar nodig.”

Workshop was zeer geslaagd

Oscar kijkt terug op een zeer geslaagde workshop: “Er was een goede mix tussen inhoudelijke presentaties, de mannen op de dijk en het ronde-tafel gesprek op de sofa. De presentaties waren opgezet als een tweegesprek, waardoor het toegankelijk en luchtig was.”

Aan de slag met NEN 2767?

Wil je aan de slag met NEN 2767? Je kunt de workshop terugkijken op YouTube voor meer context en voorbeelden. Heb je vragen? Neem gerust contact op met Oscar van Dam.  


Asfaltbekleding op waterwerken - kennis maken, kennisoverdracht en kansen voor de toekomst

Het eerste online opwarmertje voor de Kennisdag was op 1 april, de Workshop Asfaltbekleding. Het was een middag met een interactief programma met uiteenlopende items en onderwerpen. Welke onderwerpen voorbij kwamen en wat de workshop heeft opgeleverd? Daarover laten we een aantal organisatoren aan het woord.

Kennis en kennissen

Kennis en mensen verbinden. Dat wilde dagvoorzitter Inge van Vilsteren, Adviseur Wegenbouwmaterialen bij Rijkswaterstaat, bereiken tijdens de Workshop Asfaltbekleding op 1 april. Waar die wens vandaan kwam? “De wegenbouw en waterbouw hebben natuurlijk allebei te maken met het materiaal asfalt. Ik merkte dat er een gering kennisnetwerk bestaat om deze werelden te verbinden. Dat verbaasde me, omdat heel veel vraagstukken over asfaltproductie,  materialen, bouwstoffen en verduurzaming in beide werelden belangrijk zijn.” legt Inge uit.

20210702 - Artikel 3 Inge van Vilsteren // artikel_3_-_inge_van_vilsteren_2.jpg (114 K)
Inge van Vilsteren 

De dag werd afgetrapt met het item Kennis en kennissen. Een serie van korte interviews waarin een aantal rapporten en handreikingen de revue passeerde. Zo konden de deelnemers zowel hun kennis bijspijkeren als kennis maken met de personen achter deze onderwerpen.

Verkenning speerpunten

Op het programma stond ook een verkenning van de speerpunten om inspectie en het onderhoud van asfaltbekledingen makkelijker te maken. De volgende vijf onderwerpen waren aangemerkt als speerpunt voor kennisontwikkeling:

  • Een ontwerp- en beoordelingsmethode voor open steenasfalt
  • Een funderingslaag onder asfaltbekledingen bij aanleg
  • Functioneel opleveren: een nulmeting als controle van een aangelegd werk bij oplevering
  • Niet destructieve meetmethoden om schade te detecteren
  • Meer grip op de kwaliteit van bitumen bij aanleg van werken

Arjan de Looff, specialist asfaltdijkbekleding bij Kiwa KOAC: “We hebben deze vijf speerpunten besproken en de eerste conclusie is dat ze werden herkend als de belangrijkste kennisleemtes op dit moment. Er zijn geen andere zaken aangedragen. Het was een goed gesprek waarin ook duidelijk werd dat we samen kunnen optrekken, bijvoorbeeld als we kijken naar kwaliteit van bitumen. Dat is een mooie bonus van deze dag.” 

20210701 Artikel 3 - Arjan de Looff // artikel_3_-_arjan_de_looff.jpg (183 K)
Arjan de Looff 

SVBO

Nisa Nurmohamed gaf een toelichting op de Strategische Verkenning Bekledingen Onderzoek (.pdf), kortweg SVBO. Zij is adviseur waterveiligheid en door de STOWA gevraagd om deze verkenning uit te voeren. Nisa: “We zijn de verkenning gestart om bloot te leggen waar kennishiaten zijn bij inspectie en onderhoud van de dijkbekleding. Dit hebben we met interviews, consultaties en een sessie opgehaald bij experts uit het veld. We hebben de hiaten nu in kaart en passende aanbevelingen en vervolgstappen opgesteld, zodat de waterkeringbeheerder concrete handvatten krijgt voor inspectie en onderhoud. Een hele mooie vervolgstap van het rapport is de lopende pilot Open Steenasfalt bij Waterschap Zuiderzeeland om de huidige conditie van open steenasfalt te bepalen. Belangrijk om nog verder op te pakken is in beeld brengen en centraal registreren van alle kennis en instrumenten en het aanstellen van een asfaltregisseur.”

20210702 - Artikel 3 Nisa // artikel_3_-_nisa_nurmohamed.jpg (65 K)
Nisa Nurmohamed

Razende reporter

De workshop had een interactief tintje waarbij de razende reporter, Arjan de Looff, met twee collega’s verslag deed vanaf de dijk. Arjan sprak met Bernd Fetlaar en Jan Boezeman van Waterschap Zuiderzeeland over respectievelijk de pilot Open Steenasfalt en reparatietechnieken. Wat Arjan daarvan zou willen meegeven: “Er ligt veel open steenasfalt waarvan we de conditie onvoldoende kennen. Met de pilot zijn we nu grote stappen aan het zetten waarvan de beheerders in de toekomst gaan profiteren, zowel bij het beoordelen als bij het beheer en onderhoud.”

Met Jan besprak Arjan de Handreiking Reparatiemethoden die wordt ontwikkeld. Arjan: “We willen waterschappen en medewerkers helpen om een asfaltbekleding op de juiste manier te repareren. Ik vind het heel belangrijk dat de handreiking reparatiemethoden er komt, omdat technieken in de wegenbouw niet altijd geschikt zijn voor de waterbouw. Een scheur in de asfaltbekleding op een dijk kan veel grotere consequenties hebben voor de veiligheid dan een scheur in de weg. Daar moet je anders mee omgaan. We proberen de handreiking nog dit jaar af te ronden; een mooi doel om naartoe te werken.”

Goed gelukt

De organisatie kijkt met een positief gevoel terug op de workshop. “Ik vond het een hele leuke en nuttige workshop. In het kort: interactief, kennis maken, kennisuitwisseling en kansen voor de toekomst.” zegt Nisa. Ook het doel om de werelden met elkaar in contact te brengen is goed gelukt. Arjan: “Er was grote belangstelling vanuit aannemers, ingenieursbureaus en waterschappen. We zijn goed in staat geweest om kennisoverdracht en kennis maken een podium te geven.” Inge sluit zich daarbij aan: “Het is echt zo’n mooie club mensen bij elkaar. Ik denk dat het verbinden behoorlijk goed gelukt is. Nu moeten we dit vasthouden en elkaar blijven opzoeken.”

Workshop terugkijken

Benieuwd naar de Workshop Asfaltbekleding? Je kunt deze terugkijken via YouTube.


Ruud Joosten - 40 jaar adviseur Waterveiligheid: trots, trends en tips

Na een studie Weg- en Waterbouwkunde aan de HTS, tegenwoordig Civiele Techniek, betrad Ruud tijdens een crisis in 1981 de arbeidsmarkt. Per toeval belandde hij bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, waar hij zich ontwikkelde als adviseur Waterveiligheid. 

Trots

Waar Ruud met trots op terugkijkt is zijn bijdrage aan een veiliger Noord-Holland en kennisontwikkeling voor een waterveiliger Nederland. Ruud: “Na de wet op de waterkeringen, werd een derde van alle primaire keringen van Noord-Holland, 120 km, afgekeurd. In 2006 hebben we met het programma Hoogwater Beschermingsprogramma alle 120 km kunnen aanpakken. We hebben versterkingen in gang gezet en de vergunningen, ontwerpen en een plan voor het onderhoud, zodat de dijk veilig blijft. Zo’n traject maakt me wel trots.”

“Ik ben heel blij dat ik altijd alle ruimte gehad heb om op alle ontwikkeling in te spelen en vooraan te blijven lopen in de kennisontwikkeling op het gebied van waterveiligheid.” 

20210702 - Artikel 4 Ruud Joosten 1 // artikel_4_-_foto_ruud_joosten.jpg (232 K)

Ruud Joosten

Hondsbossche zeewering

Een ander project dat Ruud nooit zal vergeten, is de aanleg van de Hondsbossche Duinen. De dijk was aangemerkt als zwakke schakel van de Nederlandse kust, te laag en niet sterk genoeg. Bijzonder aan het project is dat twee duingebieden met elkaar zijn verbonden door de aanleg van een duinencomplex, waardoor de veiligheid van de kustlijn hersteld werd. “Het was een toonaangevend project, ook in de sfeer van innovatie. In samenwerking met andere partijen en de provincie hebben we zowel naar de waterveiligheid als de recreatieve waarde en het verbeteren van het landschap en de natuur gekeken. Die meerwaarde gaf de doorslag.” legt Ruud uit.

Trends

Enkele trends die Ruud heeft gesignaleerd is dat er steeds meer wordt ingestoken op innovatie, waarbij de adviseur naast de traditionele waterveiligheidsaspecten, natuur, landschap en recreatie meeneemt. Een andere trend is het gebruik van andere technieken dan de traditionele manier van dijkversterking met grond. Ruud maakt wel een kanttekening bij de laatste trend: “Als je constructieve elementen gebruikt, is een volgende dijkversterking moeilijker. Op grond kun je altijd voortbouwen tegen redelijk lage kosten, maar op constructies niet. Je moet dus ook goed nadenken hoe je omgaat met een volgende dijkversterking. Want die gaat komen.”

20210702 - Artikel 4 Ruud Joosten 3 // artikel_4_-_ruud_joosten_op_project_den_oever.jpg (72 K)
Ruud bij een project bij Den Oever 

Blik op de toekomst

In de afgelopen tien à vijftien jaar heeft Ruud gezien dat er steeds meer verschillende onderzoeksprogramma’s ontstaan zijn. Daarbij wordt steeds scherper onderscheid gemaakt tussen ontwerp, toetsing, beheer of onderhoud, en tussen regionale en primaire keringen. Een risico dat hij ziet is dat studies langs elkaar heen lopen, kennisleemte ontstaat of zaken niet opgepakt worden omdat het nergens belegd is. Ruud: “Ik hoop dat de grenzen in de toekomst weer wat vervagen, zodat iedereen gezamenlijk optrekt en de kennis en veiligheid op peil blijft.”

Kennisoverdracht

Hoe je kennisoverdracht aan de jongere generatie kunt verbeteren? “Dat moeten we actief doen. Je moet starters koppelen aan een ervaren persoon om ze wegwijs te maken in het wereldje. Er is ontzettend veel beschikbaar, maar je moet echt weten waar je het kunt vinden. Dat maakt het lastig om snel de basiskennis eigen te maken en daar heb je een ervaren rot voor nodig.” antwoordt Ruud.

20210702 - Artikel 4 Ruud Joosten 4 // artikel_4_-_ruud_joosten_op_project_texel.jpg (62 K)
Ruud bij een project op Texel 

Verjongen

Ruud ziet ook kansen om het veld te verjongen: “Veel jongeren willen een maatschappelijk verantwoord werkveld. Dat zijn we zeer zeker en dat kunnen we veel meer uitdragen, bijvoorbeeld door studenten op HBO en universiteiten bekend te maken met ons werkveld en de diversiteit in taken. Waterschap en Hoogheemraadschap klinkt wat stoffig, maar dat zijn we niet.”

Tips voor starters

Ten slotte heeft Ruud ook nog enkele tips voor de starter in het werkveld: “Wees nieuwsgierig, laat je niet overdonderen door kennis van anderen en blijf kritische vragen stellen. En bouw zo snel mogelijk een netwerk op in het land van waterveiligheidsspecialisten. Het is heel belangrijk dat je symposia en conferenties, zoals PIW Waterkeringen in Burgers Zoo, bezoekt en activiteiten van de Kring van Zeewering Ingenieurs. Dat vergroot je blik en brengt zoveel nieuwe inzichten.”

Na deze enthousiaste verhalen, is de vraag hoe Ruud aankijkt tegen zijn pensioen. Zou hij niet liever nog bijdragen aan innovatieve toonaangevende projecten op het gebied van waterveiligheid? “Nee hoor. Ik ga heel bewust met pensioen. Ik heb 40 jaar ontzettend mooi werk mogen doen en ben blij met alle ruimte die ik heb gekregen om te vernieuwen en te ontwikkelen, maar nu is het tijd voor andere leuke dingen.” lacht Ruud.

20210702 - Artikel 4 Ruud Joosten 2 // artikel_4_-_ruud_joosten_met_pensioen.jpg (163 K)