Inspectie waterkeringen

Nieuws

23 april 2018

Astrid Labrujere nieuwe projectleider namens RWS

Vera Konings nam eind vorig jaar afscheid om aan haar nieuwe avontuur bij Nelen&Schuurmans te beginnen. Astrid is 33 jaar jong, getrouwd, woonachtig in Hilversum en sinds een jaar moeder van Anna. Zoals veel collega’s werkzaam in de wereld van waterveiligheid heeft ook zij een bijzondere band met water. Zo was zij tijdens haar jeugd veel te vinden op een zeilboot, roeide zij enthousiast tijdens haar studententijd en is zij niet vies van een dagje strand. Astrid studeerde Civiele Techniek in Delft en deed Waterbouwkunde als master. Ze mocht gelijk beginnen bij het Civiel Technisch Trainee programma van Rijkswaterstaat. Het traineeprogramma rondde zij zes jaar geleden af, maar Astrid had het naar zin bij Rijkswaterstaat en bleef. Reden om weg te gaan is er niet met alle mooie uitdagingen die op haar pad komen, zoals nu het projectleiderschap bij PIW.

Deskundig waterbouwer
Astrid: “Nederland heeft een mooie reputatie in de wereld als deskundig waterbouwer. Dit geldt ook voor onze waterveiligheidsaanpak. We mogen best zeggen dat we er goed in zijn. Tegelijkertijd zijn er nog veel details die opgelost moeten worden en werken we onze taken steeds beter uit. De gedrevenheid om zaken goed voor elkaar te hebben trekt mij aan in de Waterveiligheid. Soms lijken dingen eenvoudig, maar als je er langer over nadenkt, blijken er allerlei onverwachte dilemma’s te ontstaan. Zo was ik betrokken bij de ontgrondingskuilen bij de Oosterscheldekering. Daar zag ik een heleboel onderdelen van ons werkveld samenkomen. Van beheer en onderhoud, onderzoek, organisatievraagstukken tot objectkennis en kennisborging. Prachtig om te zien hoe dat allemaal samenkwam.”

Aantoonbaar in control
Aantoonbaar in control is een zogenaamd buzzwoord in de wereld van de waterbeheerder. Veelal betekent het voor eenieder net iets anders. Wat betekent het voor Astrid? ‘Aantoonbaar in control is voor mij duidelijkheid over ieders rol in het werkveld. Van inspecteur tot aan dijkgraaf en de inspectie. Waarbij iedereen zijn taak zo goed mogelijk uit kan voeren. Als taken en rollen duidelijk zijn, is het aantonen dat je je taken onder controle hebt gemakkelijker. Duidelijkheid over je rol betekent soms ook dat er wat inhoudelijk uitzoekwerk nodig is om zeker te weten of iets bij iemands takenpakket hoort of dat het misschien raakt aan een ander zijn rol’, aldus Astrid.

Uitdaging
Als je in de Dikke van Dale onder uitdaging kijkt dan zie je ‘iets dat inspireert omdat het moeilijk is’. Het leven staat vaak bol van uitdagingen, maar wat is Astrid haar uitdaging als projectleider van PIW? ‘Mijn uitdaging zit in het ondersteunen van het oplossen van praktische problemen die het werk van ieder plezieriger en gerichter maakt. Daarnaast hoop ik met mijn ervaring ook de koppeling met de beoordeling en het ontwerpproces te kunnen leggen. Ik weet nog niet precies welke uitdagingen daarbij kunnen horen, maar ik sta open voor nieuwe input. Daar zit ook mijn uitdaging: ik weet nog niet precies wat er op mij af gaat komen’, vertelt Astrid. ‘Mijn droom is dat we voor de beheerder in de komende tijd weer een aantal zaken verder uit kunnen werken en de positie van het beheer en onderhoud ten opzichte van de beoordeling en het ontwerp kunnen aanscherpen. Er zijn raakvlakken met beide andere processen die nog niet altijd super concreet zijn gemaakt.’

Relatie Rijkswaterstaat en waterschappen
Astrid: ‘Ik denk dat er al veel gedaan wordt aan de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de Waterschappen. Ik ga mij inzetten om input vanuit PIW bij Rijkswaterstaat te laten landen en omgekeerd aandachtspunten vanuit de Rijkswaterstaat in te brengen in de PIW-projecten. Ik heb er in ieder geval veel zin en kijk ernaar uit om veel betrokken waterbeheerders te ontmoeten de komende tijd.’