Inspectie waterkeringen

Nieuws

29 oktober 2018

Help, de dijk is droog!

Als gevolg van het uitblijven van substantiële neerslag is er op dit moment sprake van serieuze droogte-stress op dijken. Dit roept vragen op bij de dijkbeheerders. In de Handreiking Grasbekleding worden een paar van deze vragen beantwoord door Cyril Liebrand van EURECO en medeauteur van de Handreiking Grasbekleding:

https://handreikinggrasbekleding.nl/beheer-specifiek/droogte/