Inspectie waterkeringen

Nieuwsberichten

Hieronder vindt u een overzicht van de gepubliceerde nieuwsberichten

29 oktober 2018

Help, de dijk is droog!

Als gevolg van het uitblijven van substantiële neerslag is er op dit moment sprake van serieuze droogte-stress op dijken. Dit roept vragen op bij de dijkbeheerders. In de Handreiking Grasbekleding worden een paar van deze vragen beantwoord door Cyril Liebrand van EURECO en medeauteur van de Handreiking Grasbekleding.

23 april 2018

Handreiking Grasbekleding 1.0 gelanceerd!

Tijdens de Kennisdag is de website met daarop de Handreiking Grasbekleding 1.0 gelanceerd! Hèt kennisplatform over grasbekleding op waterkeringen

23 april 2018

Astrid Labrujere nieuwe projectleider namens RWS

Astrid Labrujere is sinds kort de nieuwe projectleider van Rijkswaterstaat voor het PIW-programma.