Instandhouding waterkeringen

Rapport - Verkenning professionaliseren inspecties op basis van International Levee Handbook

Onderzoek rivierenbomenDe STOWA een bijdrage geleverd aan delen van het International Levee Handbook (2013), het internationale handboek voor het ontwerp, de aanleg, het beheer en onderhoud en de beoordeling van waterkeringen. Daarnaast is de Handreiking Inspectie Waterkeringen, een belangrijk document in het kader van de Zorgplicht Primaire waterkeringen, in het Engels gepubliceerd op de website Inspectiewaterkeringen.nl.

Maar welke buitenlandse kennis en ervaringen zouden de Nederlandse waterkeringenbeheerders op hun beurt kunnen benutten? Om die vraag te beantwoorden heeft het programma Professionaliseren Inspecties Waterkeringen opdracht gegeven dat International Levee Handbook nog eens nader te bestuderen om kansen te signaleren voor de verbetering van de Handreiking Inspectie Waterkeringen. Deze studie resulteerde in voorliggende publicatie.


Download hier het rapport (.pdf)


De aanbevelingen voor de handreiking zijn:

  • De handreiking is met name gericht op het inspecteren van schades. Maar het waarnemen en registreren van niet-schade situaties kan juist ook waardevol zijn. Deze inspectie op basis van (niet-schade)indicatoren biedt met name een kans voor de beoordeling van niet genormeerde waterkeringen of bij de beoordeling van boezemkades, waarbij de dagelijkse situatie nagenoeg gelijk is aan de normsituatie.
  • Het verwerken van de methodiek ‘risico-gestuurd inspecteren’ in de handreiking. Deze methodiek heeft met name effect op de inspectiefrequentie en -intensiteit. Met behulp van deze werkwijze kunnen in bepaalde situaties de middelen doelmatiger worden ingezet.
  • De handreiking kan beter en explicieter de verbinding leggen tussen het inspectieproces en het onderhoudsproces.