Instandhouding waterkeringen

Inleiding

Het programma Professionaliseren Inspectie Waterkeringen 2.0 (PIW2.0) heeft de ambitie om de inspecties van waterkeringen in Nederland verder te professionaliseren. De vorige fasen richtten zich op het inhoudelijk verbeteren en professionaliseren van het inspectieproces. Deze volgende fase verbetert PIW2.0 de relatie met de aangrenzende beheercyclus, toetscyclus en implementatie bij waterbeheerders. Hier wordt het jaarprogramma van PIW2.0 beschreven voor de periode september 2014 tot en met augustus 2015.

De activiteiten binnen PIW2.0 zijn verdeeld over twee pijlers:
1 Continu inzicht;
Het realiseren van een uniform inspectieproces van voldoende kwaliteit bij alle waterkeringbeheerders, zodat de resultaten onderdeel uitmaken van de voorgenomen continue Veiligheidstoetsing van de primaire en regionale waterkeringen.

2 Professioneel beheer en innovatie.
Een pijler die zich enerzijds richt op het efficiënt en transparant beheren van waterkeringen, mede gebaseerd op de principes van Asset management, en anderzijds zich richt op het stimuleren van innovaties met betrekking op inspecties van waterkeringen.

Over het algemeen zien we een vraagverschuiving bij de waterkeringbeheerders naar meer aandacht voor het werkproces binnen het beheer (en onderhoud) van waterkeringen. Deze vraagverschuiving heeft mede te maken met ontwikkelingen in het kader van de zorgplicht, LCC benadering in het HWBP en de toenemende druk op het kostenpostbeheer bij de waterkeringorganisaties.

Het programmateam staat open voor projectideeën die bijdragen aan de doelstellingen van pijler 1 en 2. Graag nodigen we u, als waterkeringbeheerder, uit om uw ideeën toe te lichten en samen te werken aan een veiliger, efficiënter en transparantere inspectie en beheer van de waterkeringen in Nederland.

Klik hier om verder te lezen over de projecten en activiteiten die het programmateam de komende tijd uitvoert en onderneemt: Pijler 1 Continu Inzicht en Pijler 2 Professioneel beheer en innovatie.