Instandhouding waterkeringen

Kennisdag 2015: 'Zorgplicht... Laat u niet gek maken'

‘Laat u niet gek maken!’ Dit is de boodschap tijdens de twaalfde Kennisdag Inspectie ZorgplichtWaterkeringen. Zorgplicht voor waterkeringen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waaraan iedereen een bijdrage levert. Die bijdrage stellen we graag centraal tijdens het programma van de kennisdag. Tijdens het ochtendprogramma vertelden de Waterschappen, Rijkswaterstaat en de toezichthouder over de uitvoering van zorgplicht. Het middagprogramma bestond uit een variëteit aan praktijkvoorbeelden uit het waterkeringbeheer. Van beheerissues tot praktische inspectietools.


Het volledige programma van de de kennisdag: Download Programma (.pdf)

Het verslag van de kennisdag: Download Verslag kennisdag 2015(.pdf)

Het STOWA ter Info artikel over de Zorgplicht: Download STOWA Ter Info artikel (.pdf)


Alle video's van de kennisdag op youtube: Naar Youtube Playlist

De video's van het ochtendprogramma: Naar verslag van ochtendprogramma

De video's van het middagprogramma: Naar verslag van middagprogramma.