Instandhouding waterkeringen

23-4-2015: Themadag Excursie Kalkense Meersen in Vlaanderen

Op donderdag 23 april organiseerden de STOWA Sigmaplanen Rijkswaterstaat een excursie naar de Kalkense Meersen in Vlaanderen. Dit is een cluster van getijdengebieden langs de Schelde die recentelijk zijn heringericht op basis van het zogenoemde SigmaPlan. In dit Vlaamse Deltaplan worden waterveiligheid, natuur en recreatief gebruik in combinatie met elkaar gerealiseerd.

Tijdens de dag zagen we praktijkvoorbeelden van een gecontroleerd en gereduceerd getij bij gebiedsinrichting, een drijvende waterkering, een ingerichte ‘atolzone’, ontpoldering, wetlands en getijdennatuur. De excursie werd deskundig begeleid door vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid (afdeling Waterwegen en Zeekanalen), het Agentschap Bos en Natuur en het Waterloopkundig Laboratorium. Er was volop ruimte voor het uitwisselen van kennis en ervaringen met uw Vlaamse collega's.

Het heringerichte Cluster Kalkense Meersen in Vlaanderen illustreerde hoe meer waterveiligheid, natuurontwikkeling en recreatie hand in hand kunnen gaan. De Vlamingen lieten daarbij zien hoe nauwe samenwerking leidt tot unieke projecten en hoe de interactie met gemeenten en omwonenden leidt tot draagvlak voor, en betrokkenheid bij deze projecten. Deze excursie leverde u handvatten voor een samenwerkingsgerichte aanpak.

Download hier het programma: Programma.pdf (versie 23 maart)
Download hier het verslag: Download verslag Themadag (.pdf)

Bekijk hier de film over de dag: