Instandhouding waterkeringen

Quicscan Inspectiestrategie

De Quickscan Inspectiestrategie is een manier om te inventariseren of de frequentie en de manier van inspecteren overeenkomt met de doelen die opgesteld zijn in het inspectieplan. U kunt deze Quickscan gebruiken bij het opstellen van de inspectiestrategie in uw inspectieplan of om te controleren of de gestelde doelen behaald worden met de huidige wijze van inspecteren.

De quickscan kunt u hier vinden.