Instandhouding waterkeringen

Handreiking Inspectie Waterkeringen

Op 29 maart 2012 is op de Kennisdag de Handreiking Inspectie Waterkeringen 2012gepresenteerd. Deze handreiking vervangt de groene versie van de Handreiking Inspectie waterkeringen (2008).

De Handreiking 2012 bestaat uit drie rapporten voor verschillende gebruikers:

1. Het Organisatie deel
Download Handreiking - Organisatie deel (.pdf)
2. Het technisch deel
Download Handreiking -Technisch deel(.pdf)
3. Het Standaard Inspectieplan
Download Standaard Inspectieplan (.pdf);
Download Standaard Inspectieplan 'wijzigbare' versie (.doc)

Bouwstenen Professionele Inspecties- Handreiking voor organiseren van inspecties. Het Organisatie deel biedt de medewerker beheer, die belast is met het organiseren en (laten) uitvoeren van inspecties van waterkeringen, handvatten voor het opstellen van (delen van) een inspectieplan. Het beschrijft de organisatie van inspecties en de plek van inspecties in de beheerorganisatie. Gedrukte exemplaren zijn aan te vragen via: stowa@stowa.nl

Inspectiewijzer waterkering- Technische informatie uitvoering inspecties
De Inspectiewijzer biedt de medewerker beheer en vooral de inspecteur, die belast is met het inspecteren van de waterkeringen, technische informatie over het uitvoeren van inspecties en het waarnemen van schades. Deze waarnemingen zijn uitgewerkt in een 60-tal inspectiewijzers die gebundeld zijn in een geplastificeerd A5 boekje. Het volledige rapport (alleen verkrijgbaar in PDF-versie) bevat extra achtergrondinformatie over wat niet nodig is tijdens het inspecteren.
De Inspectiewijzer is aan te vragen via stowa@stowa.nl
Het Standaard Inspectieplan is een format voor het opstellen van het inspectieplan voor de eigen organisatie. Het bevat het raamwerk voor een compleet inspectieplan en kan verder ingevuld worden met de gegevens en procedures van de eigen organisatie. Het is dus een hulpmiddel voor de opsteller van het inspectieplan.