Instandhouding waterkeringen

Themadagen - 2013

Regie op Inspecties 

26 juni 2013
LEF-sessie ‘Regie op inspecties van waterkeringen: een gesprek tussen Rijkswaterstaters, Waterschappers en Marktpartijen’.

LEF Sessie
‘Gisteren kwam ik met een bredere horizon thuis dan waarmee ik die ochtend vertrokken was, een mooie winst van de LEF-dag’, aldus Jaap Bronsveld, Waterschap Rivierenland.


Op 26 juni 2013 kwamen vertegenwoordigers van de gouden driehoek (marktpartijen, waterschappen en Rijkswaterstaat) samen in het LEF future center. Kenmerkend voor deze dag waren de open sfeer, het enthousiasme en de consensus over een groot aantal onderwerpen. Maar waarom kwamen we samen deze dag? PIW2.0 had signalen opgevangen dat het succesvol uitbesteden van inspectie van waterkeringen nog veel aandacht vereist. Hoe kan dit beter? En wat besteed je uit en wanneer? Het resultaat van 26 juni moest zijn: het bespreken van voor- en nadelen, mogelijke oplossingsrichtingen en vervolgstappen. De kracht van de sessie was dat jullie samen vooruit hebben geblikt en krachten hebben gebundeld om te kijken hoe de huidige situatie verbeterd kan worden.


Het krachtige van deze bijeenkomst was dat alle partijen in een ongedwongen sfeer uitdagende onderwerpen konden bespreken. Zo bleken de drie partijen ieder vanuit hun eigen perspectief het over veel zaken helemaal eens te zijn. Zo waren bijvoorbeeld alle deelnemers het eens over de noodzaak van een gecertificeerde opleiding voor inspecteurs van waterkeringen.Themadag: Golfoverslagsimulator 

GolfoverslagsimulatorFebruari 2013
In februari 2013 heeft een groep enthousiaste waterkeringbeheerders een kijkje genomen bij de Golfoverslagsimulator op de dijk bij Millingen aan de Rijn. De golfoverslagproeven zijn spectaculair om te zien en erg leerzaam voor elke waterkeringbeheerder. Deze simulator wordt in opdracht van RWS Waterdienst/Deltares door Infram ingezet om de erosiebestendigheid van grasbekledingen bij golfoverslag te bepalen.


Voorafgaand aan het bezichtigen van de golfoverslagsimulator zijn presentaties gehouden om ervaringen en kennis te delen. Door deze achtergrondinformatie werd de demonstratie nog indrukwekkender om te zien.