Inspectie waterkeringen

Themadagen

Het programma PIW organiseert naast de kennisdag ook elk jaar themadagen voor de waterkeringenbeheerders. De themadag biedt de mogelijkheid om kennis uit te wisselen en om te netwerken.

In 2014 werd een dag georganiseerd over Drones en inspecties en in 2015 organiseerde PIW een excursie met als thema het Deltaplan Vlaanderen (SIGMAPLAN-gebieden).