Instandhouding waterkeringen

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Logo Burgers ZooDe Kennisdag Inspectie Waterkeringen wordt ieder voorjaar georganiseerd door STOWA en Rijkswaterstaat. De jaarlijkse Kennisdag Inspectie Waterkeringen staat met ruim 350 deelnemers centraal binnen het PIW3.0 programma. Het doel van de dag is de waterkeringbeheerders en experts op dit gebied bijeen te brengen, kennis te delen en informatie uit te wisselen. Naast plenaire bijeenkomsten worden workshops georganiseerd. Ook vindt er een bedrijvenmarkt plaats. Hier is ruimte om kennis te maken met de laatste ontwikkelingen en toepassingen ontwikkeld door en met marktpartijen.