Inspectie waterkeringen

Professionaliseren Inspecties Waterkeringen 3.0

Het programma Professionaliseren Inspectie Waterkeringen 3.0 (PIW3.0) heeft de ambitie om de inspecties van waterkeringen verder te professionaliseren.

 

Nadat de vorige fasen zich richtten op het inhoudelijk verbeteren en professionaliseren van het inspectieproces, legt PIW3.0 de nadruk op meer dan alleen het inspecteren van de waterkeringen en richt zich ook op de koppeling naar beheer en onderhoud oftewel instandhouding.

Schaapjes op dijk