Instandhouding waterkeringen

6 Overige Activiteiten

Zorgplicht

Het kader zorgplicht primaire keringen formuleert 12 activiteiten. Aanvullend op verantwoording over de resultaten, informatiemanagement en inspecties en onderhoud deelt deze pagina de producten voor de overige zorgplicht activiteiten. Dit betreft:

-      Lange termijn en over de grenzen (waterbeheerplan)

-      Juridisch register (legger)

-      Beheren dagelijkse gegevens (beheerregister)

-      Kennismanagement (kennis- en opleidingsplan, functieprofielen)

-      Vergunningverlening (keurkwartet)

-      Toezicht en handhaving (handhavingsplan)

-      Bediening waterkerende kunstwerken (draaiboek stormseizoen, bindingsrooster, evaluaties en logboeken)

-      Calamiteitenzorg (calamiteitenplannen, evaluaties van calamiteitenoefeningen)Nr 
 Beschrijving document Beheerder 
Datum 
Downloaddocument 
2

Eindrapport Peerreview Vergunningen
Eind 2015 hebben drie waterschappen een dag georganiseerd waarop achttien gesprekken zijn gevoerd tussen collega’s.  In dit verslag staat beschreven hoe de peerreview is georganiseerd, hoe deze is verlopen en wat de opbrengst is.

HHNK, WSRL,
WDOD
aug-2016  Eindrapport (.pdf)
1

Instructie Peerreview Vergunningen
Dit document is de instructie en handreiking voor een peerreview – een peer is een collega en een review is terugkijken. Een peerreview is dus een vorm van samenwerken waarbij  gemeenschappelijk wordt teruggekeken op uitgevoerd werk, samen met een of meer collega’s die ook werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied.

HHNK, WSRL,
WDOD
aug-2016  Instructie (.pdf)