Instandhouding waterkeringen

5 Informatiemanagement

Het informatiemanagementsysteem is ondersteunend aan grotendeels alle zorgplicht activiteiten. Daarmee voor informatiemanagement de ruggengraat voor de keringbeheerder om aantoonbaar invulling te geven aan de zorgplicht. Producten die keringbeheerders op deze pagina delen zijn bijvoorbeeld informatiebeheerplannen, de informatiebehoeftebepaling of de architectuur voor dergelijke systemen als referentie.


Producten volgen...