Instandhouding waterkeringen

Verantwoording over resultaten

ZorgplichtDe keringbeheerder legt in een rapportage verantwoording af over de resultaten voor de zorgplicht. De verantwoordingsrapportage is het ‘sluitstuk’ in de keten van zorgplicht activiteiten en daarmee een goed startpunt om te inventariseren waar de invulling van de zorgplicht toe leidt. De producten die op deze pagina gedeeld worden dienen als inspiratie en zijn niet bindend.

Nr 
 Beschrijving document     Beheerder 
Datum 
Downloaddocument 
10 Rapportage Factsheet Zorgplicht RWS 2018
In een factsheet beschrijft Rijkswaterstaat hoe zij de zorgplicht voor primaire waterkeringen aantoonbaar organiseert en uitvoert. De factsheet beschrijft de stand van zaken over het jaar 2018.
Rijkswaterstaat

Juni
2019

Rapportage Factsheet Zorgplicht RWS 2018.pdf
9 Rapportage Factsheet Zorgplicht RWS 2017
In een factsheet beschrijft Rijkswaterstaat hoe zij de zorgplicht voor primaire waterkeringen aantoonbaar organiseert en uitvoert. De factsheet beschrijft de stand van zaken over het jaar 2017.
    Rijkswaterstaat Dec 2018 Rapportage Factsheet Zorgplicht RWS 2017.pdf
8 Veiligheidsrapportage HHNK
De veiligheidsrapportage van HHNK over 2017. De rapportage is op 19 juni 2018 vastgesteld. Beheerder van het document is HHNK.
    Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Jun 2018 Waterveiligheidsrapportage HHNK 2017.pdf
7 Veiligheidsrapportage HHNK
De veiligheidsrapportage van HHNK over 2016. De rapportage is op 18 april 2017 vastgesteld. Beheerder van het document is HHNK.
    Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Apr 2017 Waterveiligheidsrapportage HHNK 2016.pdf
6

Waterveiligheidsrapportage WSHD
De waterveiligheidsrapport van WSHD over 206. De rapportage is op 3 januari 2017 vastgesteld. Beheerder van het documnet is WSHD

    Waterschap Hollandse Delta Jan 2017 Rapportage zorgplicht primaire keringen 2016.pdf
5 Veiligheidsrapportage Vallei en Veluwe
In deze rapportage vindt u een veiligheidsbeeld van de waterkeringen van waterschap Vallei en Veluwe en een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden aan de waterkeringen en de organisatie. 
    Waterschap Vallei en Veluwe Dec 2016 Veiligheidsrapportage Vallei en Veluwe.pdf
4 Waterveiligheidsrapportage Aa en Maas
Deze veiligheidsrapportage van Aa en Maas schetst een actueel en integraal veiligheidsbeeld van de waterkeringen van waterschap Aa en Maas op de peildatum 01-11-2016. De rapportage bestaat uit drie delen: Deel I de staat van kering, Deel II de inrichting en uitvoering van het kader zorgplicht, Deel III hoofdbevindingen en kernboodschap.
    Waterschap Aa en Maas Nov 2016 Waterveiligheidsrapportage Aa en Maas 2016.pdf
3 Waterveiligheidsrapportage Drents Overijsselse Delta
    Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016 Waterveiligheidsrapportage WDOD 2016.pdf
2 Veiligheidsrapportage primaire waterkeringen 2015
Waterschap Rivierenland beheert ca. 1070 kilometer primaire en regionale waterkeringen. De veiligheidsrapportage schetst een integraal veiligheidsbeeld van de waterkeringen. Met dit rapport wordt het bestuur geinformeerd over de waterveiligheid en wordt de calamiteitenorganisatie gevoed over bijzondere veiligheidsmaatregelen. Het rapport bevat  de resultaten van de toetsing, de voortgang van de versterkingsprojecten, de inspectie- en schouwresultaten en eventuele bijzondere veiligheidsmaatregelen. Het gaat alleen om de analyse en presentatie van gegevens uit deze processen die in onderlinge samenhang tot veiligheidsrisico’s leiden.
    Waterschap Rivierenland 2015 Veiligheidsrapportage Rivierenland 2015.pdf
1 Risicobeheersing afgekeurde waterkeringen
De waterkeringen worden periodiek beoordeeld of aan de norm wordt voldaan. Voor de afgekeurde trajecten worden structurele maatregelen gedefinieerd in de vorm van buitengewoon onderhoud, verbetering of beheermaatregelen. Doel van het rapport is het in beeld brengen van de waterveiligheidsrisico’s bij de “afgekeurde” waterkeringen en de te nemen beheer – en/of noodmaatregelen om de overstromingsrisico’s te beperken.
    Hoogheemraadschap van Delfland  2012  RiscBeheersing.pdf