Instandhouding waterkeringen

Inspectie en onderhoud

ZorgplichtDe activiteiten inspecteren en onderhouden van waterkeringen zijn sterk aan elkaar verbonden. Op deze pagina delen keringbeheerders producten die aan beide activiteiten zijn gelinkt: inspectieplannen, onderhoudsplannen, inspectierapportages, onderhoudsplanningen o.b.v. inspecties, prestatiegestuurde instandhoudingsplannen, beheerrapportages, et cetera.
Nr 
 Beschrijving document Beheerder 
Jaar  
  Downloaddocument 
4

Inspectieplan Waterkeringen HHNK
Het plan beschrijft hoe Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de waterkeringen inspecteert en wat er allemaal komt kijken bij dit proces.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016   Inspectieplan Waterveiligheid 2017(.pdf)
3 Beheer- en onderhoudsplan waterkeringen 2014-2018
Het doel van het beheer- en onderhoudsplan is planmatig onderhoud uitvoeren en efficiënt het beheer en onderhoud inrichten. Het beheer- en onderhoudsplan is aangevuld met een inspectieplan. Het inrichten en plannen maken wordt op hoofdlijnen en als input meegenomen.

 Aa en Maas  2014   Beheer- en onderhoudsplan waterkeringen 2014-2018.pdf
2 Beheer- en onderhoudsplan waterkeringen 2014-2018
Het doel van het beheer- en onderhoudsplan is planmatig onderhoud uitvoeren en efficiënt het beheer en onderhoud inrichten. Het beheer- en onderhoudsplan is aangevuld met een inspectieplan. Het inrichten en plannen maken wordt op hoofdlijnen en als input meegenomen.

Brabantse Delta  2014   Beheer- en onderhoudsplan waterkeringen 2014-2018.pdf
1

Inspectieplan
Het inspectieplan bevat de beschrijving van het huidige inspectieproces van waterkeringen in beheer bij het Waterschap Roer en Overmaas. Er is bewust voor gekozen om het proces niet in detail uit te werken, maar een dekkende beschrijving op te stellen die in 2014 een startpunt is voor verdere gestructureerde verbeteringen.

Waterschap Limburg 2014   Inspectieplan Waterkeringen 2014(.pdf)