Instandhouding waterkeringen

Procesbeschrijvingen

In de zorgplicht staat centraal dat de keringbeheerders aantoonbaar voldoen aan de eisen voor waterveiligheid. De 12 activiteiten van de zorgplicht dienen goed ingericht te zijn en een continue verbetering na te streven. Procesbeschrijvingen beschrijven de zorgplichtactiviteiten via de plan-do-check-act cyclus. Op generiek niveau lijken de procesbeschrijvingen op elkaar. We zijn immers allen keringbeheerder. Maar omdat elke organisatie anders is, zijn er ook verschillen zichtbaar. De procesbeschrijvingen die op deze pagina gedeeld worden dienen als inspiratie en zijn niet bindend.Nr.  Beschrijving document Beheerder 
Datum 
Downloaddocument 
1

Conceptmodel procesinrichting Zorgplicht 
Dit document is een handreiking om te komen tot een eigen organisatie specifieke uitwerking van de wijze waarop de verschillende zorgplichtactiviteiten zijn ingericht. Daarbij is aangesloten op zowel het beleidskader zorgplicht primaire waterkeringen (werken volgens het Plan-Do-Check-Act principe) als op de basiseisen uitvoering zorgplicht. Deze handreiking is in de stuurgroep zorgplicht behandeld en wordt gezien als een hulpmiddel om de inrichting op poten te zetten.

SG Zorgplicht, C. de Koning  2017 Procesbeschrijving (.pdf)