Instandhouding waterkeringen

header foto

Welkom op de PIW3.0-website

Welkom op de website van het Programma Professionaliseren Instandhouding Waterkeringen 3.0 (PIW3.0). Een samenwerkingsprogramma van STOWA en Rijkswaterstaat – Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS WVL).

De ambitie van PIW3.0 is de keringbeheerder te ondersteunen om in 2023 'Aantoonbaar In Control' te zijn. Het programma maakt (nieuwe) kennis praktisch toepasbaar voor het inspecteren, beheren en onderhouden van de waterkeringen. De dijkinspecteur/objectbeheerder is dan ook de primaire doelgroep van het programma.

Aantoonbaar in control - Een ambitie die sterke raakvlakken heeft met de Zorgplicht primaire waterkeringen. De verplichting die waterschappen hebben om aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) inzichtelijk te maken dat de beheerder aan de wettelijke taken rondom beheer en onderhoud voldoet. PIW3.0 helpt de beheerder bij een aantal van de 12 zorgplicht-onderdelen, met een primaire focus op inspectie, beheer en onderhoud. Ook calamiteiten, informatievoorziening en vergunningverlening en handhaving komen aan bod binnen het programma.


Kennisdag Instandhouding Waterkeringen #18: Een goede dijk eist kwaliteit 

16 september 2021, Fort Voordorp, Groenekan 

Na een jaar lang digitaal ontmoeten, ziet het ernaar uit dat we elkaar tijdens de 18e Kennisdag echt in de ogen kunnen kijken en er geen scherm meer tussen zit. Een handdruk lukt misschien nog niet, maar inmiddels hebben velen dat vervangen door een elleboog groet.

Inschrijven voor de 18e Kennisdag kan HIER

Veilig samenkomen in Fort Voordop

We gaan ervan uit dat we 16 september elkaar zoals ‘vanouds’ op een veilige manier kunnen ontmoeten. Dit keer niet in Burgers’ Zoo, maar in Fort Voordorp in Groenekan in verband met het 50-jarige bestaan van STOWA. Hier kijken wij enorm naar uit.

Klik HIER voor het programma! 


Een goede dijk eist kwaliteit 

Thema dit jaar: Een goede dijk eist kwaliteit. Sturen op kwaliteit wordt in het dijkbeheer steeds belangrijker. Zorgplicht speelt hierin een belangrijke rol: aantoonbare, goed onderbouwde kwaliteit is een vereiste. Kwaliteit wordt gezien als een kwalitatief goede dijk, een goed proces om dit te bereiken (aantoonbaar, herhaalbaar, gestandaardiseerd) en met de juiste instrumenten (normeringen, data, informatie).

Hoe krijg ik (meer) grip op de kwaliteit van mijn kering?
Tijdens de kennisdag ervaren jullie hoe kwaliteitszorg en assetmanagement en risicogestuurd beheer en onderhoud met elkaar samengaan. Continu Inzicht van de kering en Zorgplicht zijn twee peilers in het middagprogramma waarmee een kwaliteitsimpuls aan waterveiligheid wordt gegeven. In onze buurlanden hebben ze een eigen kijk op kwaliteit en wat kunnen we van hen leren met betrekking tot onze toekomstige waterveiligheid? Ook aan de impact van plaagsoorten (bevers etc.) gaan we aandacht besteden.

Op 16 september wisselen we kennis uit, horen inspirerende verhalen en gaan we aan de slag in workshops. Dit jaar wordt de kennisdag georganiseerd in Fort Voordorp in Groenekan. Komje dit jaar nu het weer kan?

Wil je toch liever online aansluiten dan is dit mogelijk voor het plenaire ochtenddeel. Dit kan je aangegeven op het inschrijfformulier.

Laatste nieuws

18e Kennisdag Instandhouding Waterkeringen 'Een goede dijk eist kwaliteit'

Na een jaar lang digitaal ontmoeten, ziet het ernaar uit dat we elkaar tijdens de 18e Kennisdag op 16 september 2021 echt in de ogen kunnen kijken en er geen scherm meer tussen zit.

28 juli 2021

18e Kennisdag Instandhouding Waterkeringen 'Een goede dijk eist kwaliteit'

Aanmelden nieuwsbrief