Inspectie waterkeringen

Organisatie

Inmiddels bevindt het programma zich in een derde fase: PIW2.0. Dit programma is gestart in 2013 en zal worden afgerond in 2016. De ambitie is om de inspecties van waterkeringen verder te professionaliseren in context van de aangrenzende cycli. 

Het programma wordt uitgevoerd in opdracht van STOWA en Rijkswaterstaat WVL (RWS) en in samenwerking met de verschillende waterkeringbeheerders. 


Programmateam (PT)

Het programmateam bestaat uit de volgende personen:
 

Ludolph Wentholt Opdrachtgever, STOWA
Pieter van Berkum Opdrachtgever, RWS
Rinse Joustra   Secretaris, STOWA/RWS
Willemijn Bosma  Communicatie adviseur, STOWA/RWSBegeleidingsgroep (BG)

De begeleidingsgroep bewaakt de voortgang en kwaliteit van het programma. Waar mogelijk gebruiken zij hun netwerk om het programma van PIW2.0 te ondersteunen. De volgende leden maken deel uit van de begeleidingsgroep:

Jan Put   Voorzitter, WS Groot Salland
Klaas Klaassen Provincie Groningen
Jaap Bronsveld Waterschap Rivierenland
Harmen Faber RWS Midden Nederland
Arthur Lievens RWS Midden Nederland
Bernd Fetlaar WS Zuiderzeeland
Programma commissie waterkeren STOWA (PCWK)

Naast de begeleidingsgroep wordt het programma PIW2.0 getoetst op kwaliteit door de programma commissie waterkeren van de STOWA.