Inspectie waterkeringen

Organisatie

Inmiddels bevindt het programma zich in een derde fase: PIW2.0. Dit programma is gestart in 2013 en zal worden afgerond in 2016. De ambitie is om de inspecties van waterkeringen verder te professionaliseren in context van de aangrenzende cycli. 

Het programma wordt uitgevoerd in opdracht van STOWA en Rijkswaterstaat WVL (RWS) en in samenwerking met de verschillende waterkeringbeheerders. 


Programmateam (PT)

Het programmateam bestaat uit de volgende personen:

Ludolph Wentholt Opdrachtgever, STOWA
Vera Konings Opdrachtgever, RWS
Rinse Joustra   Secretaris, STOWA/RWS
Willemijn Bosma  Communicatie adviseur, STOWA/RWSProgrammacommissie waterkeren STOWA (PCWK)

Het programma PIW2.0 wordt getoetst op kwaliteit door de programma commissie waterkeren van de STOWA.