Inspectie waterkeringen

Aanleiding en Geschiedenis

Het programma Professionaliseren Inspecties Waterkeringen 2.0 (PIW2.0) is het vervolg op het programma Professionaliseren Inspecties Waterkeringen (PIW, 2009 - 2012) en het programma Verbetering Inspecties Waterkeringen (VIW, 2004 - 2008).


Het VIW programma is in 2004 in opdracht van STOWA en RWS-DWW (tegenwoordig RWS WVL) gestart. Concrete aanleidingen waren de kadeverschuivingen bij Wilnis en Terbregge (zomer 2003) en de verzakking van een kanaaldijk bij Stein (januari 2004). Het feit dat deze incidenten konden optreden, terwijl ter plaatse nog kort daarvoor inspecties hadden plaatsgevonden, was voor STOWA en Rijkswaterstaat reden om een onderzoek in te stellen naar de werkwijze van inspecteren van waterkeringen en mogelijkheden van verbeteringen. Het programma richtte zich zowel op verbeteringen van het inspectieproces als de technieken die hierbij gebruikt worden en heeft bij de waterkeringbeheerders het belang van goede inspecties bij de waterkeringbeheerders onder de aandacht gebracht. Er zijn een groot aantal projecten opgestart, waarmee de huidige wijze van inspecteren in kaart is gebracht en diverse methodieken zijn ontwikkeld die het inspectieproces verder kunnen verbeteren.
   Wilnis // wilnis.jpg (185 K)


Daarna is in 2009 het programma Professionaliseren Inspecties Waterkeringen (PIW) gestart. Het programma PIW(1.0) heeft geresulteerd in:

  • Het gestructureerd inrichten van inspecties (Handreiking Inspecties Waterkeringen 2012). Iedere waterbeheerder kan aan de hand hiervan zijn inspectieproces eenduidig en transparant inrichten en nieuwe inspectietechnieken toepassen;
  • Doorontwikkeling van hulpmiddelen Digispectie en Digigids. Deze doorontwikkeling is inmiddels overgenomen door het Waterschapshuis;
  • Het aanhaken bij IJkdijk-experimenten;
  • Het betrokken zijn bij inspecties van asfaltdijkbekledingen;
  • Het organiseren van de jaarlijkse Kennisdagen inspecties waterkeringen;
  • De vele publicaties, de oude website www.inspectieswaterkeringen.nl en digitale nieuwsbrieven.

Het programma PIW heeft een goede basis opgeleverd voor het inspectieproces. Op de Kennisdag 2012 is de definitieve Handreiking gepresenteerd. Inmiddels hebben verschillende waterschappen hun inspectieproces al ingericht op basis hiervan en kunnen dus als voorbeeld dienen. Andere beheerders zijn voornemens of inmiddels al gestart met implementatie van het inspectieproces volgens de Handreiking 2012. Verder is gebleken dat een verdere professionalisering van inspecties te behalen valt in de aangrenzende cycli van het inspectieproces. In 2012 is daarom besloten om een vervolg te geven aan het programma: PIW2.0.