Inspectie waterkeringen

Professionaliseren Inspecties Waterkeringen 2.0

Het programma Professionaliseren Inspectie Waterkeringen 2.0 (PIW2.0) heeft de ambitie om de inspecties van waterkeringen verder te professionaliseren.

Nadat de vorige fasen zich richtten op het inhoudelijk verbeteren en professionaliseren van het inspectieproces, legt PIW2.0 de relatie met de aangrenzende beheercyclus, toetscyclus en de implementatie bij waterbeheerders.